Çevre ve güvenli gıda

Merih Akın YÜCEL:

icUUXukk


Çevre: Tüm canlıların yaşam olaylarını sürdürdükleri doğal ortamlardır. Bizim dışımızda olan her şeydir.

Canlı ve cansız varlıkların sorunsuz birlikte yaşadıkları, birbirleri ile madde alış-verişi içinde oldukları çevreye de Eko sistem denir.

FAO

Çevre hakkı Anayasamızın 56. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre: Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.

Doğal döngüsünde doğa kendini devamlı temizler ve yeniler. Onun çöpü yoktur. Bir gurup canlının artığı, başka bir gurup canlının gereksinimlerini oluşturur. Üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardan oluşan canlı gurupları, birbirlerinin artan ürünleriyle bazen de çöpleri ile beslenir, büyür ve çoğalırlar.
who

Gıda Güvenliği: Gıdanın üretiminden başlayarak, taşınması, depolanması, tüketiciye ulaşımına kadar geçen sürede tüm olumsuz çevresel etkilerden gıdayı korumayı ve besin değerini kaybetmemiş gıda maddesi üretimini ve halka ulaşımını öngörür.

FAO (Dünya Tarım ve Gıda Örgütü) ve WHO (Dünya Sağlık Ögütü ): 2008 yılında birlikte hazırladıkları rapor, dünyada büyük ses getirmiştir. Bu rapor: Endüstriyel tarıma karşı olduklarını, organik tarıma önem verilmesini ve küçük çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini söylerken, kimyasal tarım ve tohumların patentlenmesine savaş açıyordu. Bu raporun pek çok ülkenin siyasetine girdiği belirtiliyor.

Bu iki kurumun görüşleri umarım hedefine ulaşır da, halk güvenilir ve ucuz gıdaya ulaşır. Gıda için olumsuz çevresel etkiler:
Biyolojik kirleticiler: Bakteri ve mantar toksinleri: İshal, hepatit, tifo gibi pek çok tehlikeli hastalığa neden olabilirler. Kimyasal kirleticiler: Civa, kadmiyum, kurşun, arsenik gibi ağır metaler. Gıda katkı maddeleri: tad vericiler, nitratlar Tarımda kullanılan ilaç ve zehirler, maden eldesi, endüstriyel işlevler sonucu oluşan zehirler, evsel atıklarla doğaya karışan ilaç ve deterjanlar hava, su ve toprak aracılığı ile bitki ve hayvanlara ulaşmakta ve gıdaları kirletmektedir.

 
Stockings porn