Yabanıl Meyveli Türler Eylem Planı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü uygulamaya koyduğu “Yabanıl Meyveli Türler Eylem Planı” ile yaban hayvanlarının daha kolay besin bulabilmeleri için meyve veren fidanlardan oluşan ormanlar oluşturacak.

Yaban hayvanları ve kuşların besin zincirinde çok önemli bir yeri olan yabanıl meyveli türler için Orman Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan “Yabanıl Meyveli Türler Eylem Planı” ile hem biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesine katkı sağlanacak hem de yaban hayatı varlığına destek verilecek.

Yabanıl meyve türlerinin yok olması durumunda bu türlerin tekrar tabii ortamlarına döndürmek bazen çok zor bazen ise imkânsız oluyor. Meyveli türlerin korunması, varlığının artırılması, sadece o bölge için değil bütün insanlık için önem teşkil ediyor. Bu önemin farkında olan Orman Genel Müdürlüğü ormanlık alanlarda yaban hayatı varlığı ve yaban hayatı popülasyonunun artırılması için 2014 ile 2018 yıllarında uygulanacak eylem planını uygulamaya koydu.

Tabii ortamdaki yabanıl meyve varlığındaki düşüş doğrudan yabanıl hayvan varlığının azalmasına da sebep oluyor. Bu durum biyolojik çeşitliliğin azalmasına, buna bağlı olarak da ekosistemin bozulmasını sağlıyor. Bu kapsamda öncelikli hedefi yaban hayatını desteklemek olan eylem planı ile beş yıl içinde 38 milyon 610 bin yabanıl meyveli tür toprakla buluşturulacak.

Ayrıca 2014-2018 yıllarında uygulanacak eylem planı kapsamında rehabilite edilen bozuk orman alanlarının, erozyon kontrol alanlarının ve ağaçlandırma sahalarının uygun yerlerine de yabanıl meyveli türler dikilecek.
Günümüzde kendi yaşam alanlarında yiyecek bulamayan ayı domuz gibi yabani hayvanlar köylere ve tarım alanlarına inerek hem kendilerini tehlikeye atıyor hem de köylülere zarar verebiliyor. Yabanıl meyveli türlerin ormanlık alanlarda çoğalmasıyla vatandaşların yoğun bir şekilde şikayette bulunduğu bu durumun da önüne geçilebilmesi için katkıda bulunulacak. Diğer taraftan, bu yabanıl meyveli türler, arılar için de nektar ve polen kaynağı oluşturacak.

Kaynak :Orman ve Su İşleri Bak.
Stockings porn