Nadir bitkiler taşınacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ülke genelinde su tutulacak barajlarda risk altında olan veya ekonomik değeri olan, endemik, lokal endemik, nadir ve nesli tehlikede olan bitki türlerini taşıyarak uygun alanlara nakledecek. Proje kapsamında Bartın Kirazlıköprü Baraj alanında tespit edilen Türk Zambakları uygun alanlara nakledildi.

2013 ile 2015 yılları arasında uygulanacak proje ile tamamen su altında kalacak alanda yayılış gösteren, koruma biyolojisi, ekonomiklik gibi yönlerden özellik arz eden bitkilerin sürekliliğinin sağlanması ve bu bitkilerin alandaki varlığı ve potansiyelleri hakkında gerekli olan verilerin toplanması hedefleniyor.

Bu proje ile ayrıca bitkilerin doğal habitatları hakkında bilgiler toplanacak, yörede benzer ekosistem özelliklerine sahip alanlar tespit edilecek ve bu bitkilerin ayrıca toplu üretimleri için bitki materyallerinin sağlanması çalışmalarına katkı sağlanacak.

Proje kapsamında Bartın Kirazlıköprü Barajı’nda Haziran ayında ofis ve arazi çalışmaları başladı. Özellikli bitkilerden nakledilmeye ve dolayısıyla korumaya konu edilebilecek türler tespit edildi. Tespit edilen özellikli bitki türlerinden Lilium martagon L. (Türk Zambağı) türüne ait 12 adet soğan özel bir söküm aparatı ile sökülerek hırpalanmadan polietilen kaplar içindeki nemlendirilmiş torf içinde benzer habitata taşındı. Söz konusu çalışma kapsamında baraj göl aynasında bulunması muhtemel diğer özellikli bitkilerin tespitine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.


Kaynak :Orman ve Su İşleri Bak.
Stockings porn