Acarlar Longozu – Sakarya

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu‟nun Acarlar Longozu‟nun tanıtımına yönelik etkinlikler düzenlenmesi talimatı uyarınca Nilüfer Şenlikleri tertip edildi.

Acarlar Longozu Nilüfer Şenliği, 6 Temmuz 2013 Cumartesi günü saat 13:30‟da sahanın batısında yer alan Turnalı ve kuzeybatısında yer alan Başoğlu köylerinde yapıldı.

Tertiplenen Nilüfer Şenlikleri‟nin Acarlar Longozu‟nun tanıtımı için önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Daha önce varlığı bile bilinmeyen Sakarya‟daki Acarlar Longozu, şimdilerde Türkiye‟nin en çok ziyaret edilen tabiat alanlarından. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak, sulak alan yönetim planının revize edilmesi ve turizme dönük altyapı tesislerinin tamamlanması ile Acarlar Longozu‟nu bölgenin tabiat turizmi cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Sakarya‟da bulunan Acarlar Longozu deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındıran dünyanın nadir tabiat köşelerinden biri olma niteliğini taşıyor.

Sadece burada bulunan su menekşesi, keşfedildiği günden beri, yurtiçi ve yurtdışından büyük ilgi görüyor. Sakarya Nehri‟nin Karadeniz‟e döküldüğü alanın yakınında yer alan Longoz, zengin bitki ve hayvan türlerini barındırıyor.

243 kuş türüne ev sahipliği yapan longoz biyolojik çeşitliliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

Türkiye‟deki üç önemli subasar ormandan biri olması sebebiyle büyük önem taşıyan Acarlar Longozu‟nda yapılacak çalışmaların yer aldığı yönetim planı revizyonu ile sahanın 3 farklı yerinde kuş gözlem kule ve kulübeleri, ahşap yürüyüş yolları, ziyaretçi merkezleri yapılması hususları öne çıkarıldı ve bu kararlara plan revizyonunda yer verilmesi sağlanacak.

Planda ayrıca, sahada var olan ve çözüm bekleyen sorunlar ilgi gruplarıyla toplantılar yapmak ve katılımcı yaklaşım sergilemek suretiyle değerlendirilerek çözüm yolları ve ileriye dönük hedef ve stratejiler belirlenecek.

Kaynak :Orman ve Su İşleri Bak.

Haberin Devamı:

Stockings porn