Sedir Tohumları Filizlenerek Boyları 30 Santimetreye Ulaştı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 2008 – 2014 yıllarını kapsayan Sedir Ormanlarının Rehabilitasyonu Eylem Planını çerçevesinde; Dünyada sadece Lübnan ve ülkemizde Akdeniz Havzasında yetişen sedir ağacı tohumlarının helikopterle arazisi hazırlanan alanlara atılması neticesinde büyük bir başarı elde edilmiştir.

Kayseri’de Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün de iĢtirak ettiği sedir tohumu atılması merasimi 11.10.2009 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Erciyes Dağı’ndaki 10 dekar alan ile Tomarza ilçesi Pusatlı köyündeki 32.250 dekar alandan oluşan Bebek Ormanında atılan sedir tohumlarının filizlenerek, 26.04.2012 tarihinde yapılan fotoğraflı tespitlerde boylarının 24 ila 30 santimetreye ulaştığı müşahede edilmiştir.

Kayseri’de başlatılan çalışmayla Erciyes Dağı’na, 1 milyar 100 milyon adet karpelli sedir tohumu atıldığını ve bu tohumların bugün 24 ila 30 santimetreye ulaşan fidanlar haline geldiğini, böylece Kayseri’yi zümrüt yeşiline bezediklerini ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek destekleriyle 2009 senesinde gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma çalışmaları neticesinde; Kayseri ilimizin 2006 senesinde % 6 olan orman oranı, bugün % 12’ye ulaşmış; yani orman varlığı % 100 artmıştır. Serpilen 1 milyar 100 milyon karpelli sedir tohumu filizlenerek 24 ila 30 santimetreye ulaşmıştır. Böylece Erciyes Dağı’nı zümrüt yeĢile bezedik. VatandaĢlarımıza nefes alabilecekleri, tabiatla iç içe olabilecekleri alanlar tesis ediyoruz dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu : Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği çerçevesinde (2008-2012) yılları arasında 2.300.000 hektar sahada ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve ormanların iyileştirilmesi çalışmaları yapılması planlanmıştı. İlk 4 yılda takriben 2 milyon hektar alanda çalışma yapıldı ve 1 milyar 50 milyon fidan dikildi. Bu sene 450.000 hektarlık alanda çalışma yaparak 700 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız.

Netice olarak bu yıl sonuna kadar eylem planındaki 2012 yılı sonu hedefini aşarak 2 milyon 400 bin hektarlık alanda ağaçlandırma yapacağız dedi. Dünyada orman varlığı azalırken biz orman varlığını arttıran nadir ülkelerdeniz. diyerek sözlerini noktaladı.

Sedir ağaçlarının önemine binaen, Türk ormancıları tarafından geliştirilen Karpelli Sedir Tohumu Serpilmesi Metodunun uygulanması suretiyle 2004 yılından itibaren özellikle ulaşılması zor yüksek dağlık kesimlerde helikopterlerle tohumların saçılmasına başlanmıştır. Bu usul halihazırda Kayseri, Mersin, Adana, KahramanmaraĢ, Amasya, Antalya, Denizli, Muğla ve Konya’da uygulanmaktadır.

Kaynak :Orman ve Su İşleri Bak.

Haberin Devamı:

Stockings porn