11 koru için koruma planı hazırlanıyor

Kocataş, Hacıosman, Çubuklu-Hıdiv, Büyük Çamlıca, Küçük Çamlıca, Fethipaşa, Beykoz, Harem, Yıldız, Emirgan ve Gülhane korularının her birisi için koruma ve kullanım dengesi belirlenecek.

Koruların hayatiyetlerini biyolojik yönden sürdürülebilir kılmak amacıyla bakım, onarım ve yenileme tekniklerini içeren, bilimsel yöntemlere dayalı birer işletme ve yönetim planı hazırlanacak.

Proje kapsamında 3 boyutlu akustik tomografi cihazı ile yaşlı ve kalın çaplı ağaçların gözle görülemeyen ve gövde içinde meydana gelmiş kovuk ve çürüklükleri hassas bir şekilde ortaya konulacak.

Bütün ağaçlar için ayrı bir sağlık (gövde içi çürükleri ve kovukları için) raporu düzenlenecek.

Hazırlanacak proje ile korularda mevcut yaşlı ağaçların tamamı için devrilme risk tablosu çıkartılıp tehlike sınıfları haritası düzenlenecek.

Korulardaki diğer ağaç, ağaççık ve çalı grupları biçiminde kümelenen bitki topluluklarının yaşamlarını sağlıklı bir biçimde sürdürebilmesi için gereken teknik önlemler zaman ve mekân itibarıyla belirlenmiş olacak.

İstanbul’un koruları, genel olarak İstanbul Boğazı’na bakan tepelerin yamaçlarında yoğunlaşmış durumda.

Kaynak :Zaman Gazetesi

Haberin Devamı:http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1231822&title=istanbuldaki-11-koru-icin-koruma-plani-hazirlaniyor

Stockings porn