Orkinos avcılığı için yasaklar genişletildi

Su ürünlerinden orkinos, kılıç ve kurbağa avcılığı ile söz konusu ürünlerin avlanmasının yasak olduğu tarihler yeniden düzenlendi. Bu çerçevede orkinos avcılığı için yasaklar genişletildi.

Ankara- Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ile tebliğin ‘Orkinos Avcılığı’ başlıklı 21’inci maddesi yeniden düzenlendi. Buna göre, 15 Haziran-15 Mayıs tarihleri arasında gırgır ağlarıyla orkinos avcılığı yasak olacak. Avcılığın serbest olduğu dönemde, av kotasını dolduran gemilerin, en geç 3 gün içinde, balıkçı barınaklarına çekilecek ve en yakın il veya ilçe müdürlükleri bilgilendirilecek.15 Ekim-15 Haziran tarihleri arasında rekreasyonel ve sportif amaçlı, trol, olta, 24 metreden küçük paraketa gemilerince orkinos avcılığı yasaklanırken, 1 Haziran-31 Aralık tarihleri arasında da 24 metreden büyük paraketa gemileri ile orkinos avcılığına yasak getirildi.

Avlanan orkinosların, Tarım Bakanlığı tarafından belirlenen karaya çıkış noktaları dışındaki yerlerden karaya çıkarılması ve nakledilmesi de yasak olacak. Orkinos avlama izni alan her gemi, avladığı ve sattığı orkinos miktarlarına ilişkin Tarım Bakanlığınca istenen kayıtları tutmak ve bu konuda yapılan düzenlemelere uymak zorunda bulunacak.

Orkinos avcılığında, orkinos aramak amacıyla uçak ve helikopter kullanımı yasaklandı. 30 kilogramdan daha az ağırlığa sahip orkinosların avlanması, gemide tutulması, gemiden gemiye aktarılması, karaya çıkarılması, nakliyesi, depolanması, satılması ya da satış için teşhir edilmesi yasak olacak, ancak 10-30 kilogram arasındaki orkinoslar için orkinos av gemilerine en fazla yüzde 5 oranında istisna uygulanacak.

Her yıl ülke kotasından kıyı balıkçılığı için yüzde 1,5, sportif ve rekreasyonel amaçlı balıkçılık için yüzde 0,5 kota tahsisi yapılacak. Sportif ve rekreasyonel amaçlı avlanan orkinosların satışı yasak olacak.

İzin işlemleri

Orkinos avcılığı yapacak gemiler için ruhsat tezkeresinin verildiği tarım il müdürlüklerinden izin belgesi alınacak. Orkinos taşımacılığı yapacak gemiler için de geminin bulunduğu yerlerde tarım il müdürlüğünden taşıma izin belgesi alınacak.Bir balıkçı gemisi, orkinos avcılık veya taşımacılık izinlerinden sadece birini alabilecek. Taşıma izni alan gemilerde, taşıma kafesi ağı hariç istihsal vasıtası bulundurulamayacak.

Orkinos avcılık izni verilmiş ve av kotası tahsil edilmiş, 24 metreden büyük gemilerin, Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonu (ICCAT) Bölgesel Gözlemcisini av süresince gemide bulundurması ve görevini yerine getirebilmesi için gerekli her türlü kolaylığın sağlanması zorunlu olacak.

Kaynak :Cumhuriyet Gazetesi

Haberin Devamı:http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=229546

Stockings porn