Türkiye Su Enstitüsü Kuruldu

Türkiye Su Enstitüsü, su ile ilgili geleceğe yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, takip edilmesi, kısa ve uzun dönemli su yönetimi stratejisinin geliştirilmesi, su yönetimi ile ilgili görev yapmakta olan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasına yönelik bilgi üretmekle görevli olacak.

Su ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların çalışma, bilgi üretimi ve istatistik faaliyetleri ile diğer dış gelişmeleri takip edecek enstitü, ulusal ve uluslararası su sektörünün işbirliği içinde çalışması için gerekli faaliyetleri yürütecek. Enstitü ayrıca, sürdürülebilir su politikalarının geliştirilmesi ve küresel su meselelerinin çözülmesi yönünde stratejiler üretilmesine katkı sağlayacak.

Ulusal ve uluslararası su politikaları geliştirmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapacak enstitü, forum, konferans, toplantı, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlere katkıda bulunmak, eğitim programları düzenlemek, su hukukuna ilişkin çalışmalar yapmak, su kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretimi amacıyla kullanılması ilkelerinin belirlenmesine yönelik bilgi üretmekle de görevli olacak.

40 KADRO İHDAS EDİLDİ-

Enstitü’de 40 kadro ihdas edilecek. Bunlar Enstitü’de 1 başkan, 1 başkan yardımcısı, 1 politika geliştirme koordinatörü, 1 proje geliştirme ve uygulama koordinatörü, idari ve mali işler koordinatörü, 2 hukuk müşaviri, 32 uzman ve 1 teknisyen görev alacak. Enstitü personeline ödenecek ücret, emeklilik, aylık ve diğer mali hakları bakımından, Enstitü Başkanı için Başkanlığın bağlı olduğu Bakanlık Genel Müdürü; Enstitü Başkan Yardımcısı için Bakanlık Genel Müdür Yardımcısı; Koordinatörler için Bakanlık Daire Başkanları dışında Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

Kaynak :Yesil Bilgi Platformu

Haberin Devamı:http://www.yesilbilgi.org/turkiye-su-enstitusu-kuruldu.aspx

Stockings porn