Siyanürlü Sudan Numuneler Doğru Alınmalı

Prof.Mustafa ÖZTÜRK:

ba5425d6_afc377c4943db9aceb65

 

 

 

 

 


Kütahya siyanürlü çamur barajındaki sıvı atıklar tehlikeli atıktır. Çamur barajındaki siyanürü doğal olarak arıtmak pratik olarak mümkündür. Tabi ki siyanürlü çamur barajı doğru işletilirse. Çamur barajındaki siyanürün doğal olarak nasıl arıtılacağı detaylı olarak http://bit.ly/msZ36X çalışmada verilmiştir.

Gelişmişlik ve ekonomik durum her ne olursa olsun halkın yeterli ve güvenli temiz suya ulaşması en temel hakkıdır. İnsanların sağlıklı yaşaması için bu şarttır.

Bu çalışmada içme suyunda siyanür sınır değeri üzerinde durulacaktır

Sınır değerlerinin üzerinde siyanür içeren içme suları sinir sistemi ve tiroit bezi üzerinde ciddi sorunlar meydana getirir. Çok zehirli bir kimyasal olan siyanür sudaki canlı yaşam için son derece tehlikelidir. Siyanür, çevre ve insan sağlığı için ileri derecede toksiktir. Yüzeysel ve yer altı su kaynaklarının kalitesini korumak için çeşitli endüstriyel kaynaklardan deşarj edilen atık sulardaki siyanür ile ilgili sınırlamalar getirilmiştir.

Solunum ve sindirim yoluyla alınan siyanürün kandaki düzeyi yüksek olan kişilerde el ve ayak parmaklarında zayıflama, yürüme güçlüğü, görmede bozukluk, sağırlık, triod bezi fonksiyonlarında azalma görülebilir.

Yer altı ve yüzeysel su kaynaklarında siyanür numuneleri standartlara uygun şekilde uzman kişiler tarafından alınmalıdır. Çünkü siyanür su fazından gaz fazına geçebilir. Yeraltı ve yüzeysel sudaki gerçek siyanür miktarı temsil edici şekilde su numunesi alınmalı, laboratuara taşınmalı ve analizi yapılmalı. Numune alma kapları, su numunesinin orjinal sıcaklığını, pH, siyanürün gaz fazına geçişini önleyici donanımda olmalıdır. Numuneler kompozit olarak alınmamalıdır. Anlık numuneler alınmalıdır.

İçme suyundaki gerçek siyanür gaz fazına geçmeyecek şekilde su numunesi alınarak analizi yapılmalıdır. Standartlara uygun alınmayan su numuneleri, o sudaki gerçek siyanür miktarını temsil etmez. Buda çamur barajından sızma olup olmadığı hakkında yanlış karar vermeye sebep olur.

Çamur barajındaki siyanürün yer altı suya sızıp sızmadığı ciddi şekilde uzman kişiler tarafından bilimsel olarak araştırılmalıdır. Siyanürlü çamur içeren barajın sızdırmaz olup olmadığı bilimsel ve teknik bir araştırma yapılarak tespit edilmelidir.

Read more: http://www.subilgi.com/makaledetaygoster.asp?id=213&b=carsi_gevyede_katliama_karsi_yalcin_dogan#ixzz4k3fv1NMS