iklim değişikliğiyle mücadele

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, iklim değişikliğiyle mücadelede görülen başlıca iki yolsuzluğa dikkat çekiyor: Ormanlarda kaçak ağaç kesimi ve karbondioksit salınım belgelerinde yapılan sahtekârlıklar…

Küresel ısınmayla mücadeleye büyük paralar akıtılıyor. Tahminlere göre iklim değişikliğini önlemek ve etkilerini azaltmak için 2020 yılına kadar yaklaşık 700 milyar dolar yatırım yapılacak. Bu, iklim değişikliğiyle mücadelenin aynı zamanda kazançlı bir iş sahası olduğunu da gösteriyor. Ancak pek çok alanda olduğu gibi mücadeleyi zayıflatan nedenlerden biri yolsuzluk.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün raporuna göre iklim değişikliklerinden en çok etkilenen 20 devlet de yolsuzluk endeksinde 3,6 puanın altında kalıyor. 0’dan 10’a kadar yapılan puanlamada sıfır, yolsuzluğun en üst değeri anlamına geliyor. Örgütün Almanya bölümünün Başkanı Edda Müller iklim değişikliğiyle mücadelede başarılı olmak için kontrol mekanizmalarının sıkılaştırılması gerektiğini belirtiyor:

Şu an, ülkelerde projeleri yürüten işletmelerin bilirkişilerine paralar aktarılıyor. Oysa biz bunun başka türlü yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şirketler parayı oluşturulan ortak havuza aktarmalı ve bilirkişiler de bağımsız bir şekilde bu havuzdan finanse edilmeli.

Bu şekilde harcamaların kontrolünün sağlanabileceğini savunan Edda Müller karbondioksit salınım belgelerinde yapılan yolsuzluklara da dikkat çekiyor.

Kaynak :NTV

Haberin Devamı:http://www.ntvmsnbc.com/id/25211172/

Stockings porn