Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Teşviki

5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 20.Maddesinde yer alan ‘Arıtma tesisi kuran, işleten ve yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren kuruluşların arıtma tesislerinde kullandıkları elektrik enerjisi tarifesinin, sanayi tesislerinde kullanılan enerji tarifesinin yüzde ellisine kadar indirim uygulamaya Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir’ hükmü ile Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından arıtma tesislerine enerji teşviki getirilmiştir.

Bu doğrultuda; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik’ 01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni düzenlemeyle alıcı ortamın su kalitesinin yükseltilmesi için, atıksu altyapı tesisi yönetimlerinden, kimyasal, biyolojik ve ileri atıksu arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getirdikten sonra arıtılmış atıksularını alıcı ortama deşarj edenler veya geri dönüşümlü olarak kullananların arıtma tesisi işletme maliyetleri hafifletilecek ve arıtma tesislerinin çalıştırılması teşvik edilecektir.

Buna göre, atıksuların arıtılması amacıyla atıksu arıtma tesislerinde kullanılan ve ödemesi yapılan bir önceki yıla ait elektrik enerjisi giderinin, Bakanlar Kurulu tarafından her yıl belirlenecek olan kısmı atıksu altyapı tesisi yönetimlerine geri ödenecektir. Geri ödemenin üst sınırı en fazla yüzde 50 olacaktır. Oran gelen talebe ve bütçe imkanlarına göre Bakanlar Kurulu Kararı ile kesinleştirilecektir.

GERİ ÖDEMEDEN KİMLER YARARLANACAKTIR?

· Kimyasal, Biyolojik ve İleri arıtma veya bu arıtmaların sonuna Derin Deniz Deşarjı ekleyenler,· Alıcı Ortama Deşarj edenler ve arıtılmış suyunu yeniden kullananlar,· Deşarj izni veya Çevre İzni olanlar söz konusu izin belgesini aldıkları tarihten itibaren olmak üzere,· Deşarj izni süresi biten ancak yenileme başvurusunda bulunanlar,· Ayrı elektrik sayacı ve aboneliği bulunanlar,· Atıksu arıtma tesisi elektrik saatine bağlı olan yardımcı üniteleri ve idari binalar,· Çevre cezası almış ancak söz konusu olumsuzluğun giderildiği tarihten itibaren, (Atıksu ile ilgili ceza alanlar teşvikten faydalanamayacaktır. Olumsuzluğun giderildiğinin İl Müdürlüğü tarafından tespitinin ardından teşvikten faydalanmaya devam edebilirler.)Olmak üzere teşvik tedbirlerinden faydalandırılırlar.

Kaynak :Prof.Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Haberin Devamı:http://www.mozturk.net/Default.asp?Type=1&Id=1264

Stockings porn