Tuzcul Bitkiler Tarıma Hayat Verecek..!

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yetişen ve gen bankası niteliğinde olan tuzcul bitkiler, gelecekte tarımsal uygulamalarda kullanılacak.

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Avrupa Birliği Habitatları ve Türleri Koruma Yönetmeliği altında sırasıyla Özel Koruma Alan, Korunacak Özel Alan ve Topluluk için Önemli Alanların belirlenmesi gerekiyor. Bu alanların ‘Natura 2000 adı verilen ‘Avrupa Korunan Alanlar Ağı’nı oluşturuyor ve söz konusu yönetmelik uyarınca AB’ye üye olan her ülke, toprakları üzerindeki hayvanlar, bitkiler ve habitatlar açısından uluslararası öneme sahip alanları koruma altına almakla yükümlü.

Avrupa Konseyi’nin teknik destek ve finansal yardım sağladığı pilot projeler 1999’da hayata geçirildi ve Türkiye, ‘2000 Yılı Zümrüt Ağı Pilot Proje Çalışmaları’nda pilot ülke olarak yer aldı. Bu kapsamda tespit edilen 10 ‘Özel Korumaya Değer Alan’, Avrupa Konseyi’ne bildirildi. Bu alanlardan birinin de ‘Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’.

Tuz Gölü havzasında, yağmur sularının kayalardan çözdüğü tuzlar, şiddetli buharlaşmanın da etkisiyle zaman içerisinde yüzeyde biriktiğini anlatan kurum yetkilileri, şunları kaydetti:

Çoraklık, kısaca toprağın fazla miktarda tuz taşıması yada tuzluluğun çeşitli nedenlerle artması sonucu arazinin tarıma elverişsiz duruma geçmesidir. Kurak ve yarı-kurak bölgelerde çoraklık önemli bir sorun olarak belirir. Türkiye’nin büyük bir kısmının yarı-kurak kuşak içinde bulunması, sulamalarda yapılan yanlışlıklar halen Anadolu da Önemli miktarda arazinin çoraklaşmasına sebep oluyor

Balık yetiştiriciliğinde canlı yem olarak kullanılırlar ve oldukça yüksek besin değerine sahiptir. Akvaryum balıklarını beslemede yaygın olarak kullanılırlar. Bulundukları sularda besin zincirinin ikinci halkasını oluştururlar ve enerji geçişinde büyük öneme sahiptirler. Özellikle flamingoların besin kaynağı olmaları bakımından dünya flamingo popülasyonunun dengede kalabilmesi için tuzlu su karidesleri büyük öneme sahiptir. Bu nedenle bu su karidesi de özel olarak izlenmektedir.

Kaynak :Yesil Bilgi Formu

Haberin Devamı:http://www.yesilbilgi.org/tuzcul-bitkiler-tarima-hayat-verecek.aspx

Stockings porn